Naar inhoud

De Derdewereldraad staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek van de derde wereld, in eerlijke handel en aanverwante thema’s.

De Derdewereldraad geeft advies aan het gemeentebestuur over:

  • het beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
  • de besteding van de financiële middelen (1% van de gewone uitgaven) en van noodhulp in geval van natuurrampen
  • de subsidiëring van socioculturele verenigingen die activiteiten inrichten met derdewereldthema’s.

Verder organiseert de raad de jaarlijkse 11.11.11-actie (financiële en politieke actie en een derdewereldquiz) en werkt hij actief mee aan de organisatie van de jaarlijkse multiculturele happening Kleur. Minstens éénmaal per jaar organiseert de raad een voorstelling van een film die gemaakt is in de derde wereld of die ermee verband houdt.

De Derdewereldraad telt momenteel een tiental leden. Elke twee maanden is er een vergadering. Regelmatig wordt hierop een van de Zwijndrechtse ontwikkelingshelpers (missionarissen of leken) of comités die actief zijn in het Zuiden, uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun werk op het terrein. Ook jongeren die een subsidie kregen om deel te nemen aan een inleefreis worden uitgenodigd om hun verhaal te komen vertellen.

Wil je uitgenodigd worden op de komende vergaderingen? Contacteer de dienst Sociale Zaken.

Contact: dienst Sociale Zaken, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, tel. 03 250 49 32, sociale.zaken@zwijndrecht.be

personenlijst
overzichtslijst
Hans Verbeek contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter
Bart Maas
secretaris