Naar inhoud
Vakantie in Kobbe en Kozze
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.


Sfeerbeeld

"Een gewone, gezellige drukte in de buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze. In de speelzaal gaan kinderen helemaal op in het ballenbad en met de grote kussens. Andere kinderen babbelen wat met elkaar terwijl ze in de bijkeuken rond de tafel vriendschapsbandjes maken. Elders kaart een jongen met een vriend terwijl hij een kleuter op schoot heeft. Een drietal kinderen komt spelend voorbij, zeulend met grote koffers, want ze vertrekken op wereldreis en moeten hun trein halen. Daar zie ik een verklede prins en prinses. Buiten spelen er nog een tiental in de zandbak, met fietsjes, op het speeltuig. Ik denk dat de grote zich aan het amuseren zijn in de tienerkamer."

Zoveel leeftijdsgenoten en zoveel materiaal om mee te spelen en dan nog samen met gemotiveerde, geschoolde begeleiding, dat zijn voor de kinderen de grote troeven van de opvang. Plus de vrijheid: “Je mag daar bijna altijd doen waar je zin in hebt".

Wat doen Kobbe & Kozze?

Kobbe staat in de vakanties klaar voor kleuters. De lagereschoolkinderen kunnen naar hartenlust spelen in Kozze. In een huiselijke sfeer speelt de gediplomeerde begeleiding met de kinderen. Kinderen hebben de keuze tussen vrij spel en geleid spel, tussen alleen spelen of met hun vrienden en hebben een gamma aan speelmateriaal. Kobbe en Kozze biedt opvang van 7 u. tot 18.30 u. en voor en na andere activiteiten uit dit boekje.

Tarief

  • hele dag (meer dan 6 uur): 10,40 euro
  • halve dag (tussen 3 en 6 uur): 5,20 euro
  • minder dan 3 uur: 3,12 euro

 

Er is een toegestane korting:

  • Als er bij eenzelfde gezin meer kinderen op hetzelfde moment ingeschreven zijn én opgevangen worden, wordt 25% korting verleend op het totale opvangtarief. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociale tarief.
  • Mensen die beschikken over een recht op verhoogde tegemoetkoming (WIGW, Omniostatuut, …) wordt 50 % korting toegestaan. Meer informatie krijg je op het ziekenfonds. Een bewijs van deze tegemoetkoming moet jaarlijks voorgelegd worden aan de vrijetijdsbalie.
  • Mensen die beschikken over een vrijetijdspas van de gemeente wordt 50 % korting toegestaan.
  • Mensen die een bewijs kunnen voorleggen van een erkend schuldbemiddelaar.

 

Annulatie en boete

Annuleren van gereserveerde plaatsen kan enkel gratis bij ziekte van het kind (of van een inwonend gezinslid) én op vertoon van een doktersbewijs binnen de 7 dagen.
Als je kind niet komt op een gereserveerde dag, betaal je 10,40 euro. Dit is om te voorkomen dat ouders voor alle dagen reserveren en daardoor andere kinderen het recht op opvang ontnemen.
Tijdens de zomervakantie kan je wel gratis annuleren:
- wanneer je 15 dagen vooraf annuleert. Dit kan je maximum 5 keer tijdens deze vakantie doen
bv. je annuleert op 15 juli voor een sportkamp van 5 aaneensluitende dagen dat start in augustus 
bv. je kan annuleren op 5 diverse dagen voor Kobbe of Kozze. De eerste annulerende dag is 15 dagen nadat je annuleert.

Openstaande rekeningen

Openstaande rekeningen moet je ten laatste tijdens de inschrijving voor een volgende vakantie vereffenen. Zoniet kun je je kind helaas voor geen enkele activiteit inschrijven.