Naar inhoud
Groepsopvang voor schoolgaande kinderen 3-12 j. (Kobbe & Kozze)
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.


Alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs in Zwijndrecht, kinderen die in Zwijndrecht wonen of van wie de ouders in Zwijndrecht werken, kunnen in de buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze terecht. 

Tijdens het schooljaar

Kobbe en Kozze voorziet pedagogische opvang voor en na de schooluren met professionele begeleiders. Het is een deel van de vrije tijd van de kinderen waarin er aandacht is voor de huiselijke sfeer met vrij en geleid spel. De buitenschoolse opvang is een belangrijke aanvulling op het thuismilieu. Essentiële vaardigheden zoals vriendjes maken, samenspelen, conflicten oplossen, experimenteren met solidariteit en verdraagzaamheid, komen ruim aan bod.

Tarieven

Het tarief voor de voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag
- per begonnen half uur - 0,88 euro

Het tarief voor schoolvrije dagen en vakantiedagen:
- dagopvang minder dan 3 uur - 3,12 euro
- dagopvang van 3 tot 6 uur - 5,2 euro
- dagopvang van meer dan 6 uur - 10,4 euro

Toegestane korting
 • 25 % voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde moment ingeschreven zijn en opgevangen worden (Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief)
 • 50 % (sociaal tarief) voor mensen die beschikken over het recht op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen (OMNIO-statuut, WIGW-statuut of bestaansminimumtrekker). Je dient dit statuut aan te vragen bij je eigen ziekenfonds. Het statuut treedt één trimester nadat de aanvraag is goedgekeurd in werking. Meer info bij je ziekenfonds.
 • Met een Z-paskrijg je 50% korting op activiteiten van Kobbe en Kozze. Je krijgt een pas als je in Zwijndrecht woont en van het OCMW een leefloon, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding krijgt. Ook als je het omniostatuut hebt of een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgt, kom je in aanmerking.
 • 50% korting als je opgevolgd wordt bij een erkende schuldbemiddelaar.

Inlichtingen en inschrijvingen

Voor alle inlichtingen en voor de infobrochure over kobbe & kozze kan je terecht bij de dienst Kinderopvang in het administratief centrum. Je kind inschrijven doe je vóór de allereerste opvangdag, eveneens bij de dienst Kinderopvang in het administratief centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, t 03 250 49 60.

Sluitingsdagen 2017

van maandag 26 december 2016 tot maandag 2 januari 2017 

 • Maandag 17 april (paasmaandag)
 • Maandag 1 mei (dag van de arbeid)
 • Donderdag 25 mei (OLH Hemelvaart)
 • Vrijdag 26 mei (brugdag)
 • Maandag 5 juni (Pinkstermaandag)
 • Van maandag 10 tot en met vrijdag 21 juli: de jaarlijkse sluitingsperiode
 • dinsdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
 • vrijdag 1 september: Een dag waarop de begeleiding de grote schoonmaak van de zomervakantie kan houden en waarop we ouders stimuleren om deze eerste schooldag hun kinderen zelf naar school te brengen en te halen.
 • Woensdag 1 en donderdag 2 november (allerheiligen, allerzielen)
 • Van maandag 25 december 2017 tem dinsdag 2 januari 2018.

In 2016 deed Kobbe en Kozze een tevredenheidsbevraging, zowel bij kinderen als ouders. Hieronder kun je het volledige rapport lezen.