Naar inhoud
Fiscale attesten kinderopvang
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.


Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen.

De gemeente maakt fiscale attesten op voor deelname aan het kinderatelier, de grabbelpasactiviteiten, de speelpleinwerking, de sportactiviteiten en de buitenschoolse kinderopvang (Kobbe en Kozze).

In de maand mei ontvang je het fiscaal attest van de gemeentelijke initiatieven waaraan je kind deelnam. Dit kun je toevoegen aan je belastingaangifte.