10/08 - Politiebesluit gouverneur over seizoensarbeid

Onze landbouwbedrijven zijn bevraagd over de inzet van seizoenarbeiders uit oranje of rode zones binnen de Europa. Die informatie is nodig om in te schatten welke testcapaciteit er moet vrijgehouden worden.

In dit bericht vindt u het politiebesluit van de gouverneur hierover.