12/03: Update werken Polderstraat

De werken in de Polderstraat gaan stilaan over van fase 1a naar fase 1b. Dat wil zeggen dat de aannemer binnenkort aan een tweede deel van de straat begint. Dit tweede deel is van Polderstraat 166 tot de Suikerdijkstraat.

Asfaltering samen met tweede deel 

De asfaltering van het eerste deel gebeurt samen met het tweede stuk. Dus het eerste deel van de Polderstraat van het Vlietbospad tot nummer 166 blijft werfzone en is niet bedoeld voor doorgaand verkeer.
De asfaltlagen worden getrokken na de werken aan de onderbouw van fase 1b. De aannemer zorgt dat de buurtbewoners tot op hun oprit geraken. De bloembakken worden opgevuld met teelaarde en tijdelijk bodemverreikende bodembedekker wordt voorzien. 

Bufferbekken 

Om extra watercapaciteit te creëren en de riolering te ontlasten is een bufferbekken voorzien. Daardoor kan meer water ter plaatse infiltreren en is er minder kans op wateroverlast. De aannemer heeft nu de aansluitingsputten geplaatst voor dit bufferbekken. 
Gepubliceerd op vrijdag 12 maart 2021 12.51 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS