12/08 - Coronamaatregelen bijgestuurd: wat verandert er vanaf vandaag?

Gouverneur Cathy Berx heeft enkele aanpassingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De nieuwe richtlijnen gaan onmiddellijk in en duren tot 26 augustus. Ze gelden in heel de provincie Antwerpen, dus ook in onze gemeente.

Een volledig overzicht van de aangepaste richtlijnen vind je in de FAQ op de website van de gouverneur. Wij beperken ons hier tot de voornaamste veranderingen.

Nachtklok van 1.30 tot 5 u.

De avondklok wordt nachtklok en geldt van 1.30 u. tot 5 u. Dan moet thuis zijn, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

Bijkomende uitzondering op mondmaskerplicht

Er is een bijkomende uitzondering op het verplicht dragen van een mondneusmasker in de openbare ruimte.

Deze verplichting geldt voortaan niet meer op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is, gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Elke +12-jarige moet wel steeds een mondneusmasker op zak hebben.

Wie geen mondmasker of elk alternatief in stof kan dragen om medische redenen, draagt een gelaatsscherm.

Horeca sluit om 1 u. en maximum 10 personen aan tafel

Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten voortaan om 1 u., net zoals in de rest van het land.

Vanaf nu mag het gezelschap aan tafel in horeca-aangelegenheden bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel.

Richtlijnen voor de horeca-uitbater

Bovendien hangt vanaf nu aan elke inrichting die behoort tot de horecasector een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan, en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in, en waakt hij erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels: hij werkt zelf niet in zijn zaak wanneer hij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine, hij werkt niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

Publieksevenementen onder strikte voorwaarden

Publieksevenementen blijven in regel verboden, behalve:

  • professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol geldt
  • en/of publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden

Sectorale protocollen voor sport in georganiseerd verband

Voor de sporten in georganiseerd verband gelden vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen.

Telethuiswerk

Telethuiswerk blijft de regel. Aangevuld is nu dat de werkgever geen personen tewerkstelt die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

Meer info

Vragen? De gemeente helpt je graag verder: