20/05 - De openbare markt tijdens corona

De maandagmarkt in Burcht is sinds 18 mei opnieuw van start gegaan. De individuele kramen op de vrijdagmarkt in Zwijndrecht mochten een paar dagen eerder starten.

Elke marktkramer heeft maatregelen genomen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Maar ook de gemeente legt voor de maandagmarkt een aantal maatregelen vast om de veiligheid en de gezondheid van de marktkramers en –bezoekers te garanderen. We hopen dat elke marktbezoeker volgende maatregelen respecteert:

 • Er wordt éénrichtingverkeer ingevoerd op het plein, daarbij is er 1 ingang, aan de kant van OC ‘t Waaigat en 1 uitgang aan de ander kant van het kerkplein. De andere toegangen zijn afgesloten met lint, gelieve dit te respecteren en niet onder het lint te kruipen. 
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt is 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar. Indien het maximum aantal is bereikt, moet je buiten de markt wachten tot een andere bezoeker de markt verlaat. Dit wordt gecontroleerd.

 • Betaal zoveel mogelijk met bancontact

 • draag een mondmasker bij je bezoek aan de openbare markt. 

 • Handgel wordt voorzien bij de in- en uitgangen van de markt. Ontsmet je handen en raak niets aan. 

 • Het is verboden op de markt voeding of dranken te consumeren.
   
 • Kom bij voorkeur alleen en niet langer dan noodzakelijk
  In afwijking hierop mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

Bedankt om deze veiligheidsmaatregelen te respecteren, voor je eigen gezondheid en die van de marktkramers en andere -bezoekers.