20/08 - Scholen gaan open, bubbel van 5 blijft

De Nationale Veiligheidsraad heeft enkele aanpassingen aangekondigd aan de geldende coronamaatregelen. Pas ze strikt toe en blijf volhouden! Alleen zo kunnen de cijfers stabiliseren. Prioriteit is nu dat alle leerlingen op een veilige manier naar school kunnen gaan.

Bubbel van 5 blijft

De richtlijn om buiten je gezin enkel nauwe contacten te hebben met 5 vaste personen wordt met een maand verlengd. Dus een knuffel en een kus geven kan enkel aan deze mensen. Contact hebben met familie en vrienden is zeker mogelijk, mits het bewaren van afstand en met een maximum van 10 personen. 

Scholen gaan open op 1 september

Alle scholen gaan voltijds open op 1 september. Leerlingen ouder dan 12 jaar en leerkrachten zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Buitenschoolse activiteiten kunnen nog niet doorgaan.

Winkelen kan zonder tijdslimiet met maximum 2 personen

Vanaf maandag 24 augustus mag je winkelen met twee personen. Winkels kunnen zelf beslissen dat individueel winkelen verplicht is. Maar er is geen tijdslimiet meer.

Mensen mogen een partner bezoeken in het buitenland

Wie een duurzame liefdesrelatie heeft met een partner in het buitenland, krijgt toelating om deze partner te bezoeken. De geldende regels per land moeten uiteraard worden nageleefd. Dus mogelijk moet je je na een bezoek laten testen of enige tijd in quarantaine blijven.

Evenementen binnen met maximum 200 personen, buiten met maximum 400 personen 

Het maximaal aantal aanwezigen bij evenementen wordt opgetrokken (bij sportwedstrijden, congressen of culturele evenementen) tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Vanaf 1 september zal er wel een mogelijkheid zijn om van de limieten af te wijken, met name voor "permanente infrastructuren" . Het zal de burgemeester zijn die in eerste instantie de aanvraag bekijkt, de bevoegde minister krijgt het laatste woord.

Koffietafel

Bij begrafenissen mogen op de koffietafel achteraf 50 personen aanwezig zijn. Zij moeten de voorschriften naleven die gelden in de horeca.

Meer info

  • Wie vragen heeft over coronamaatregelen in ons land kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.
  • Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.
  • Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op  awel.be.