21/01 - Waarom worden wij gevaccineerd in Beveren?

Zwijndrecht werkt nauw samen met het Waasland voor verschillende aspecten van zorgverlening. Bij de verdeling van de eerstelijnszones is geen rekening gehouden met de provinciegrenzen. Zwijndrecht behoort tot eerstelijnszone Waasland NO. De vaccinatiecentra voor deze zone zijn in Beveren en Sint-Gillis-Waas.

Twee vaccinatiecentra in onze eerstelijnszone

De 10 Wase gemeenten organiseren samen met de eerstelijnszones 4 vaccinatiecentra. Binnen onze eerstelijnszone worden 2 vaccinatiecentra opgericht: een in de Oude sporthal van Beveren en een in het Gemeenschapscentrum De Route in Sint-Gillis-Waas. 

Wat is een eerstelijnszone?

Sinds midden 2020 zijn de eerstelijnszones (ELZ) opgericht om het werk van lokale overheden en zorgverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en waarin iedereen vertegenwoordigd is.

Een eerstelijnszone is een:

  • geografisch afgebakend gebied;
  • gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
  • aangestuurd door een zorgraad.

In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd. Zwijndrecht behoort tot eerstelijnszone Waasland Noord – Oost.

Gemeente en eerstelijnszone werken nauw samen

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de Wase gemeentes met de 2 Wase eerstelijnszones voortdurend intensief samengewerkt om deze crisis op alle vlakken in te dijken. Er vindt dan ook op structurele basis overleg plaats tussen lokale besturen en alle welzijns- en gezondheidsactoren.

Mogelijke locaties grondig onderzocht

Aan de hand van de instructies van de Vlaamse en federale overheid onderzochten alle lokale besturen binnen onze twee eerstelijnszones naar mogelijke locaties voor de vaccinatiecentra. Alle locaties werden afgetoetst aan verschillende objectieve criteria zoals oppervlakte, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, …

Op basis van deze nauwkeurige analyse werd de keuze gemaakt om binnen elke eerstelijnszone in het Waasland twee vaccinatiecentra te plaatsen. De deadline hiervoor was 15 januari 2021.

Concreet is het volgende beslist over de locaties van de vaccinatiecentra:

ELZ Waasland NO

Voor inwoners van

Locatie

Beveren

Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht

Oude Sporthal (Klapperstraat 103)

Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas, Stekene

GC De Route (Stationsstraat 201)

 

Meer info

Voor alle algemene info rond deze vaccinatiecampagne kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

Lokale info vind je op de website van www.eerstelijnszone.be (doorklikken naar Waasland Noord-Oost of Zuid-West) of op facebook Eerstelijnszone Waasland. Vragen via e-mail stuur je naar info@elzwaasland.be