22/10- Politiebesluit van de gouverneur van 21 oktober 2020

De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft in bijgaand politiebesluit een aantal aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS