22/10- Politiebesluit van de gouverneur van 21 oktober 2020

De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft in bijgaand politiebesluit een aantal aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19.