28/07 - Samen tegen corona: respecteer dit lijstje strenge maatregelen (laatst geüpdatet op 5 augustus)

De Nationale Veiligheidsraad en de Antwerpse provinciale crisiscel hebben strenge maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dijken. Deze nieuwe richtlijnen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden tot eind augustus.

Omdat we deel uitmaken van de provincie Antwerpen, gelden voor onze gemeente strengere regels dan in andere provincies. Die richten zich vooral op het sociale leven en het beperken van het aantal sociale contacten.

Situatie in onze gemeente

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt vandaag de situatie specifiek voor onze gemeente. Daarover zullen we morgen (woensdag 29 juli) verslag uitbrengen.

Op de website van Sciensano vind je het actueel aantal besmettingen van de laatste 7 dagen in Zwijndrecht . Het gemeentebestuur wil graag meer zicht krijgen op de oorzaken en locaties van de besmettingen op grondgebied Zwijndrecht. Het Agentschap Zorg & Gezondheid is alvast een onderzoek gestart. Het gaat op zoek naar meer data over de patiënten en bevraagt lokale gezondheidswerkers om meer inzicht te kunnen krijgen.

Welke maatregelen gelden er nu juist?

We hebben de maatregelen die gelden in onze gemeente gelden gebundeld in onderstaand overzicht. Sommige werden afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, andere door de crisiscel van provincie Antwerpen.

We roepen op om deze regels strikt te volgen. Des te sneller krijgen we samen de curve naar beneden.

 • Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten per gezin (Nationale Veiligheidsraad)

Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag 29 juli worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

 • Avondklok tussen 23.30 u. en 6 u. (provincie Antwerpen)

In onze provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23u30 en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23u30 en 6u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en naar het werk, het ziekenhuis…).

De avondklok luidt vanaf woensdagavond 29 juli om 23.30 u.

UPDATE 29/07: Op reis vertrekken en terugkeren is toegestaan tijdens de uren van de avondklok.

 • Horeca sluit om 23 u. en individuele registratie verplicht (provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 23 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 23.30 uur thuis zijn.

In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

UPDATE 29/07: Het hierboven maximum aantal personen aan een tafel is beperkt tot 4 (ofwel het aantal personen dat behoort tot één gezin) 

 • Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten. (provincie Antwerpen)

UPDATE 29/07: Alle feestzalen zijn gesloten behalve voor uitvaartceremonies.

Over evenementen die de gemeente zelf organiseert in de periode na augustus volgt later deze week meer info.

UPDATE 29/07: De Buitenspeeldag op 19 september en de Veejaarmarkt op 6 oktober gaan niet door.

 • Mondmasker verplicht in elke openbare ruimte (provincie Antwerpen)

In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

Dit wil zeggen dat je (indien ouder dan 12 jaar) steeds een mondmasker draagt in het openbaar, vanaf het moment dat je de deur uitgaat, overal en in alle omstandigheden.

Hierop gelden enkele uitzonderingen:

UPDATE 29/07: Tijdens het intensief sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht in de daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen waar je enkel kortstondig en occasioneel andere personen kruist of passeert. Het is sowieso wel verplicht om telkens een mondmasker of alternatief in stof bij te hebben.

UPDATE 05/08: Ook wie intensieve arbeidsinspanningen levert is voortaan niet meer verplicht om tijdens het werk een mondmasker te dragen. Voorwaarde blijft wel dat dit enkel kan op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Wie om medische redenen geen mondmasker of alternatief in stof kan dragen, mag een gelaatsscherm gebruiken.

 • Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

Je mag ook nog op uitstap in de provincie Antwerpen, al stel je uitstapjes die niet nodig zijn beter uit. Wanneer je toch komt, respecteer dan zeker alle maatregelen. Draag een mondmasker en hou afstand.

 • Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Vanaf woensdag 29 juli gebeurt het shoppen opnieuw alleen, behalve bij minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, tenzij je een afspraak hebt. De Nationale Veiligheidsraad wenst dat aankopen zo gericht mogelijk worden uitgevoerd, voor ‘funshopping’ is jammer genoeg geen tijd.

 • Markten: ook daar geen ’funshopping’ (provincie Antwerpen)

Voor markten geldt opnieuw de regel van het verbod op ‘funshoppen’. Je komt alleen, met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je blijft maximum 30 minuten op de markt. Kramen die als horeca worden ingericht, zijn niet langer toegelaten.

 • Verbod op individuele contactsporten en ploegsporten voor sporters boven de 18 jaar (provincie Antwerpen)

UPDATE 05/08: De regels voor sporten zijn verder uitgewerkt en in een nieuw politiebesluit gegoten. Een overzicht:

Douches en kleedkamers

Die zijn in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

Sporten in georganiseerd verband

Voor kinderen onder de 12 jaar

Sporten is, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
 • Er wordt altijd gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
 • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
 • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar

Sporten is toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
 • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
 • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
Volwassenen

Sporten is toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

Sporten in niet-georganiseerd verband

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
 • Fitnesscentra (provincie Antwerpen)

UPDATE 05/08: Fitnesscentra mogen terug openen, maar onder strenge regels. Elke club moet zichtbaar de oppervlakte van de zaak afficheren. Elke club moet ook het maximum aantal toegelaten personen afficheren (conform de bepalingen van het protocol). En de verantwoordelijke van het fitnesscentrum moet op elk moment kunnen aantonen hoeveel sporters er in zijn club aanwezig zijn.

 • Thuiswerken is verplicht (provincie Antwerpen)

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

 • Gratis treintickets pas vanaf september (Nationale Veiligheidsraad)

De verdeling van de gratis treinritten wordt uitgesteld tot september om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.

Meest gestelde vragen

Voor een FAQ-lijstje over de provinciale maatregelen kan je terecht op de website van de gouverneur: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html

Meer info

 • Wie vragen heeft over coronamaatregelen in ons land kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.
 • Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.
 • Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.