28/08- Lokaal contactonderzoek helpt bij moeilijk te bereiken patiënten

De coronacijfers in onze gemeente zijn stabiel, maar ze dalen ook nog niet. Daarom roepen we iedereen op om nog even vol te houden en de maatregelen te blijven volgen. Ook het bestuur doet extra inspanningen om de besmettingen te doen dalen door het centrale contactonderzoek lokaal te ondersteunen.

Het bestuur heeft beslist het centrale contact- en opsporingsonderzoek van de Vlaamse Overheid lokaal te ondersteunen en zelf ook lokale uitbraken van het coronavirus te beheren en verbanden tussen verschillende patiënten te onderzoeken.

We richten ons vooral op de moeilijk te bereiken patiënten (bv. kansarmen, mensen met taalproblemen, doelgroepen met multiculturele achtergrond, mensen met armoedeproblemen etc.

Hiervoor werken we nauw samen met de huisartsen en de zorgverleners van de gemeente. Zij kunnen een selectie geven van patiënten die moeilijker te bereiken zijn. We kunnen dan deze patiënten voorbereiden op dit contactonderzoek, hen helpen bij het begrijpen van wat ze moeten doen, hen te helpen bij hun thuisisolatie en zelf de contactpersonen doorgeven aan het centrale contactonderzoek.

Een coördinator zal dagelijks het aantal bijkomende besmettingen opvolgen en indien nodig beroep doen op een netwerk van veldwerkers (bijvoorbeeld maatschappelijk assistenten, thuiszorgdiensten, verpleegkundigen). De coördinator staat in nauw contact met het covid19 team dat werd opgericht binnen de eerstelijnszone waartoe onze gemeente behoort. Het covid19 team ondersteunt de gemeentebesturen en geeft advies over de aanpak van de lokale (mogelijk risicovolle) situaties.

Daarnaast blijven we iedereen oproepen om de zes gouden regels vol te houden! Samen kunnen we corona aan!