Saneringswerken 3M: voorafgaand archeologisch onderzoek

Voor de sanering van zone 1a in het Noorden van onze gemeente is een centrale werkzone met tijdelijke brug over de E34 nodig. Daarvoor moet 3M eerst een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De saneringswerken zelf starten na de zomer van 2025.

Verplicht archeologisch onderzoek

Voor alle grootschalige graafwerken in Vlaanderen moet een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Dat is ook het geval in zone 1A, gelegen tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden, de Molenstraat in het westen waarbij de huizen en bijhorende tuinen van de Molenstraat aan beide zijden van de weg in dit gebied horen. De huizen met hun tuinen gelegen in de Neerstraat 50, 67 en 69 zijn ook in zone 1A opgenomen.

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de archeologische waarde van het gebied.

In de week van 17 juni starten de graafwerken voor proefsleuven op het weiland naast het Vredesbos. Dit duurt ongeveer een week.

Na het sleuvenonderzoek beslist de archeoloog of er verdere opgravingen nodig zijn. Dit kan op korte termijn na de graafwerken.

Brug over de E34

De brug over de E34 vertrekt op het weiland naast het Vredesbos en komt toe op de 3M-site. Daar legt 3M een nieuwe weg aan tot aan de Canadastraat.

Afhankelijk van het archeologisch onderzoek, starten de werken begin 2025. Dit duurt ongeveer 5 maanden.

Daarna start de inrichting van de werfzone. Volgens de huidige planning is dit tegen de zomervakantie van 2025 afgerond.

Na de zomervakantie start de sanering in de eerste tuinen van zone 1A.

Planning

  • week van 17 juni 2024: archeologisch onderzoek
  • september 2024: selectie van een aannemer voor de aanleg van de brug, de weg op het 3M terrein en de verharding van de werfzone
  • eind 2024: gedetailleerd ontwerp van de brug en de weg op het 3M terrein door de geselecteerde aannemer
  • begin 2025: start van de bouwwerken van de brug, de weg op het 3M terrein en de verharding van de werfzone
  • tegen zomervakantie 2025: werfinrichting door de aannemer van de saneringswerken
  • na zomervakantie 2025: start van de graafwerken in de tuinen

De bewonersbrief van 3M die bewoners van zone 1A krijgen, vind je onder 'bijlagen'.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer de PFAS-ombudsdienst:

Meer info op de website van 3M

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 18.17 u.