B:Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht. Dit treedt in werking op 1 januari 2022. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 juli 2020.