B: Gemeentelijk reglement Stedenbouwkundige Last - ruimtelijk rendement

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Gemeentelijk reglement Stedenbouwkundige Last - ruimtelijk rendement. Dit treedt in werking op 5 december 2019.

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Leefomgeving. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 25 november 2019.