Gebruiksreglement Zorg + Parkeren

Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Daardoor verliezen ze tijd, tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden.

Het zorgparkeren is een gemeentelijk initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit gratis en op vrijwillige basis aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit.

Er werd een gebruiksreglement opgemaakt en dit vind je hier.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 21 december 2017

datum van bekendmaking: 3 januari 2018

datum van inwerkingtreding: 1 februari 2018