Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

De gemeente heeft een gebruikersreglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur vastgesteld. Dit vervangt de vorige reglementen voor het gebruik van de tennisterreinen in sportpark De Wallen, het gebruik van de sporthal en het gebruik van de atletiekpiste.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 28 juni 2018

datum van bekendmaking: 4 juli 2018

datum van inwerkingtreding: 9 juli 2018

Het reglement vind je hier.