Geniet van het Offerfeest en vier coronaproof

Vanaf vanavond 30 juli tot maandag 3 augustus vieren we het Offerfeest van de moslimgemeenschap. Voor ieders veiligheid en gezondheid roepen het gemeentebestuur en de politie op om hierbij de geldende coronaregels te respecteren. Respecteer ook het algemeen verbod op onverdoofd slachten.

Vier in gezinsverband

Alle richtlijnen rond corona kun je gedetailleerd nalezen op onze website. Zo is het per gezin enkel toegelaten om deze maand met slechts 5 extra personen contact te hebben. Grote feesten en vieringen zijn niet toegelaten. Buitenshuis mag je maximum met 10 personen in een groep zijn als je steeds anderhalve meter afstand houdt van elkaar.

Erkend slachthuis

Traditioneel wordt een groot aantal schapen geslacht tijdens het Offerfeest. Sinds 1 januari 2019 is er in Vlaanderen een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Ritueel verdoofde slachtingen mogen alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtplaats. In Vlaanderen zijn er vier van dergelijke plaatsen erkend.

Handleiding Vlaamse regering

In bijlage vind je een handleiding voor de organisatie van het Offerfeest van de Vlaamse regering. Hierin wordt onder andere gedetailleerd uitgelegd hoe de rituele slachting moet georganiseerd worden.

Gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020 16.23 u.