Kadastrale informatie

De gemeente mag geen informatie verschaffen aan de burger inzake kadastrale gegevens. Je kunt kadastrale informatie terugvinden via

  • CadGIS: via deze toepassing kan iedereen gratis online het kadasterplan raadplegen
  • MyMinfin: via deze toepassing kan iedereen als eigenaar gratis online de kadastrale gegevens raadplegen van zijn eigendom na zich aan te melden met e-ID

Voor wie ?

Iedereen die informatie wenst over een kadastraal perceel.

Hoe aanvragen ?

Momenteel kunnen kadastrale gegevens enkel bekomen worden bij AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) via een uittreksel.

Meer info

Eigenaars en huurders kunnen gratis mondelinge informatie krijgen over hun goederen op het vertoon van hun identiteitskaart of hun huurcontract bij de lokale kantoren van de Administratie Opmetingen en Waarderingen (vroeger Kadaster), Italiëlei 4 bus 10 te 2000 Antwerpen.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).