RUP De Wallen

Inrichtingsplan voor sport- en recreatiecluster de Wallen

De sport- en recreatiecluster “De Wallen” in Burcht wordt intensief gebruikt voor voetbal en atletiek in clubverband, informele buitensporten en evenementen. Deze zone tussen de
Heirbaan en de Scheldeoever ligt vandaag grotendeels binnen de bestemming “industriegebied”. Ze werd doorheen de jaren “ingevuld”, maar mist kwaliteit en ziet er wat rommelig uit.
De gemeente wil het gebied functioneel en ruimtelijk op punt stellen en vastleggen voor de toekomst, en maakt hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het inrichtingsplan in een notendop

In het RUP willen we het volgende vastleggen:

  • ruimte voor de bestaande clubs. We optimaliseren de voetbalvelden en atletiekterreinen
  • we behouden een zone voor diverse sporten, net als een evenementenweide die we multifunctioneel kunnen inzetten
  • speelterreinen langs de Schelde
  • een Finse piste die het gebied doorkruist
  • een nieuwe inplanting van een gezamenlijk functioneel gebouw (kleedkamers, toiletten, cafetaria …)
  • een beperkt woonproject langs een plein als afwerking van de Heirbaan, om de straat levendiger te maken
  • voldoende parkeerplaatsen, zowel voor fietsen als voor auto’s

Publieke raadpleging en infotentoonstelling

De goedgekeurde startnota en het voorlopige inrichtingsplan worden aan de inwoners voorgelegd tijdens een publieke consultatie van 1 augustus tot 30 september 2022. Je kan
alle documenten terugvinden op de website of na afspraak komen inkijken op het gemeentehuis.


Daarnaast organiseren we een infotentoonstelling. Tijdens de publieke consultatie kun je op de Wallen infopanelen komen bekijken. We voorzien ook infowandelingen met de ontwerper op 17 september 2022 tussen 10 en 13 uur.

Herontwikkeling en opwaardering

Al in het ruimtelijk structuurplan van Zwijndrecht (2001) is sprake van de herontwikkeling en opwaardering van de Burchtse oeverkant. In 2011 liet de gemeente daarom het masterplan
“Dorp aan de Stroom” opmaken door het gerenommeerd ontwerpbureau Secchi-ViganĂ². Een eerste deel van het masterplan gaat over de integratie van voormalige bedrijvensites en onderbenutte terreinen in het woongebied langs de Kerstraat. Dit werd ondertussen verankerd in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorp aan de stroom’. Een tweede deel omvat een toekomstvisie voor sport en recreatie op De Wallen met een afwerking van de bebouwing aan een stedelijk plein langs de Heirbaan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet deze visie juridisch verankeren. Zo zijn toekomstige ingrepen op het terrein mogelijk en passen ze binnen een kwalitatief totaalconcept.