Reglement Thuisdiensten

De thuisdiensten van het OCMW hebben tot doel de gebruikers van de dienst zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven door ondersteuning te bieden op diverse vlakken in de thuisomgeving.

Informatie en afspraken over deze ondersteuning vind je in onderstaand reglement.

Orgaan van goedkeuring: OCMW-raad

datum van goedkeuring: 20 april 2017