Reglement houdende inrichting van een inwonerspanel

We starten met een inspraakorgaan voor gemeente en OCMW, bestaande uit een representatieve groep van inwoners, dat ongeveer 3 keer per jaar geconsulteerd zal worden. We willen zo de stem van de burger laten horen waarbij de focus vooral ligt op het bereiken van de stille meerderheid, de niet-geëngageerde burger.¬†Hiervoor werd een reglement opgesteld.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 27 augustus 2020

datum van bekendmaking: 1 september 2020

datum inwerkingtreding: 1 september 2020

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).