Reglement keuring privé-riolering

De gemeente is rioolbeheerder en moet daardoor de controle op de gescheiden stelsels uitoefenen. De aanvrager die een keuring aanvraagt voor de aanvang van de werken dient een borg te storten.

De gemeente heeft een reglement dat de keuring bij rioleringswerken regelt , dit vind je hier.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 15 december 2013

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2014

 

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).