Reglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen

Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt. Verwaarlozing van woningen en gebouwen moet worden voorkomen en bestreden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen ligt nu op het gemeentelijk niveau. De gewestelijke registratie en heffing werd volledig opgeheven.

De gemeente heeft een reglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen, dit vind je hier.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 30 november 2017

Datum van bekendmaking: 6 december 2017