Reglement Speelstraten

Speelruimte is binnen het kindvriendelijk beleid van Zwijndrecht een grote speler. De gemeente is
voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden rond spelen en speelruimte in Zwijndrecht.
Binnen deze context wil het gemeentebestuur, na advies van de gemeentelijke jeugdraad,
‘speelstraten’ stimuleren in Zwijndrecht.

Om tot goede speelstraten te komen, zijn een aantal afspraken belangrijk. Naast de wettelijke regels (terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998) zijn er ook een aantal Zwijndrechtse regels. Hiervoor is een reglement opgemaakt.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 25 juni 2015