Reglement voetpadwaarborgen

De gemeente moet geregeld herstellingswerken uitvoeren aan de voetpaden. De kosten hiervoor dienen vergoed door de betrokkene.

De gemeente heeft een reglement dat zowel de borgstelling als de recuperatie van de herstellingskosten regelt , dit vind je hier.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 15 december 2013

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2014