Reglement op de politie van het wegverkeer - bewonerskaarten

Het college heeft de bewonerskaart ingevoerd in een aantal straten in onze gemeente.

Een gecoödineerde versie van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - bewonerskaarten vind je hier.

Orgaan van goedkeuring: college van burgemeester en schepenen

datum van goedkeuring: 25 april 2017

datum van bekendmaking: 27 april 2017

datum van inwerkingtreding: 8 mei 2017

Voor het afleveren van een bewonerskaart geldt een retributiereglement voor de verkoop van bewonerskaarten.