Naar inhoud
Afval
Afval moeten we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Het afval dat er onvermijdelijk toch is, wordt gesorteerd en afzonderlijk aangeboden om opgehaald te worden.

Voor haar afvalbeleid werkt de gemeente samen met de buurgemeenten Beveren en Kruibeke. De opdrachthoudende vereniging IBOGEM staat in deze drie gemeenten in voor de ophaling van huishoudelijk afval, voor de exploitatie van de containerparken en voor de sensibilisering en voorlichting i.v.m. afvalpreventie.

Tegen zwerfvuil treedt de gemeente op met administratieve sancties. Dit wil zeggen dat de vervuiler een boete kan krijgen tot 250 euro.

Voor bedrijven geldt een afzonderlijke afvalreglementering.