Naar inhoud

Alarmen

Alarmsirenes

In het noorden van de gemeente Zwijndrecht bevinden zich een aantal grote chemische bedrijven. Onze gemeente ligt ook in de onmiddellijke nabijheid van het havengebied, waar zich nog meer chemische industrie bevindt en van de kerncentrale van Doel. Een efficiënte noodplanning is dan ook onmisbaar.

Om de bevolking snel en correct te kunnen informeren wanneer er zich een ongeval zou voordoen, werden op acht lokaties in de gemeente alarmsirenes geplaatst. Het bijzondere aan deze sirenes is dat ze ook gesproken boodschappen kunnen omroepen. Bij chemische rampen is het immers essentieel dat de juiste maatregelen snel genomen worden. Welke deze maatregelen zijn, hangt af van de situatie.

De alarmsirenes werken op zonne-energie, zodat ze ook operationeel zijn wanneer de elektriciteit uitvalt. Om ook te kunnen blijven werken bij een panne van het telefoonnetwerk, gebeurt de bediening radiografisch.

CIN-netwerk

CIN staat voor crisis informatie netwerk en is het telefonisch alarmeringssysteem van de provincie Antwerpen. Wanneer er een ernstig ongeval gebeurt, geeft het CIN-systeem je zeer snel informatie en instructies over de maatregelen die je moet nemen. Op die manier is het een aanvulling op de alarmering door sirenes, door de geluidswagens van de politie en de media.

Hoe werkt het

Als er een ramp gebeurt, krijgen alle mensen wier woning zich in de gevarenzone bevindt, een telefonische alarmmelding. Alle vaste lijnen, privé-nummers en gsm-nummers die bij de dienst 1207 van Belgacom zijn geregistreerd, krijgen zo'n vooraf ingesproken boodschap. De berichten worden enkel verstuurd op instructie van de overheid die de bestrijding van een ramp of een ongeval coördineert. Dit kan de brandweercommandant zijn, de burgemeester, de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken.

Hoe reageer je op een CIN-bericht?

Beluister altijd het volledige bericht en volg nauwgezet alle aanbevolen maatregelen. Volg ook de berichtgeving op radio en televisie. Vermijd het om zelf te telefoneren. Dit zou de alarmering kunnen vertragen. Schenk aandacht aan je buren. Vraag hen bv. of ze de melding ook hebben ontvangen.

Wat krijg je te horen?

Bij het opnemen van de telefoon hoor je een specifieke toon, gevolgd door een vaste boodschap: “Hierna volgt een automatisch bericht van de rampentelefoon van het Crisis Informatie Netwerk van de Provincie Antwerpen. Gelieve de volgende boodschap aandachtig te beluisteren en de gevraagde instructies op te volgen.”

Daarna volgt het eigenlijke bericht. Dat geeft je meer concrete informatie over het ongeval en vertelt je welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn: “Er heeft zich een incident voorgedaan bij bedrijf X te Zwijndrecht. Als gevolg hiervan wordt aangeraden binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en verluchtingssystemen zoals airco uit te schakelen. Volg de berichten via de media. Beperk het gebruik van de telefoon. Overbelasting van de lijnen kan de verdere berichtgeving verstoren."

Hoe reageer je op een alarmbericht?

Er zijn nooit meer dan drie mogelijkheden:

  • Druk op * als je de boodschap opnieuw wil beluisteren
  • Druk op 2 als je het bericht hebt begrepen en wilt afsluiten
  • Wanneer er sprake is van een evacuatie kan je op 1 duwen om aan te geven dat je het bericht hebt begrepen, maar dat je je niet kan verplaatsen en niet over hulp beschikt.

Meer info

Omdat de hoeveelheid informatie die je kan doorgeven via het CIN-netwerk en via de alarmsirenes erg beperkt is, maakt de gemeente bij een ramp ook gebruik van haar teletekstpagina’s bij ATV en van de gemeentelijke website. Wanneer je dus via de sirenes of via het CIN-netwerk een alarmmelding krijgt, kan je daar meer informatie vinden.