Naar inhoud
Brandpreventie

België is opgedeeld in 34 hulpverleningszones (Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones). Voor meer informatie over de hulpverleningszones surft u best naar de website van Civiele Veiligheid.

Zwijndrecht vormt samen met Antwerpen de hulpverleningszone 1. De zone wordt bestuurd vanuit de operationele prezoneraad, waarin beide burgemeesters zetelen.

Informatie over de prezoneraad en een overzicht van de verslagen van de zittingen vindt je op de website van brandweer Antwerpen.

De brandweer voert brandpreventiecontroles uit indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dit door de burgemeester gevraagd wordt.
Je kunt hier een controle van de brandpreventie aanvragen.

 

Overzicht