Naar inhoud
André Van de Vyver

burgemeester - Groenburgemeester

Algemeen beleid, politie, veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Zwijndrecht. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling.

Als je de burgemeester wenst te spreken, maak je best vooraf een afspraak met het kabinet op 03 250 48 14.