Naar inhoud
Dienst Burgerlijke Stand
Openingstijden
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.
De dienst burgerlijke stand houdt zich bezig met de belangrijke gebeurtenissen in je leven: geboorte, huwelijk en overlijden. Deze gebeurtenissen worden geregistreerd in de gemeente waarin ze zich voordoen. De akten die de dienst burgerlijke stand hiervan opmaakt dienen als basis voor het bevolkingsregister. Verder kan je bij de dienst burgerlijke stand terecht voor adoptie, erfrechtverklaringen, erkenningen, inzage van uittreksels uit het geboorteregister, naamsveranderingen en nationaliteiten.