Naar inhoud
College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdagavond vanaf 16 u. in het administratief centrum. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, kan je best een afspraak maken. Elke dinsdag kun je hen bereiken tussen 17.30 tot 19.30 u.

Ook wanneer je de burgemeester op een andere dag wenst te spreken, kan dit. Je maakt dan wel best eerst een afspraak bij het Kabinet.

personenlijst
overzichtslijst
André Van de Vyver contacteer deze persoon via e-mail
burgemeester Algemeen beleid, politie, veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking.
Aard Van der Donckt contacteer deze persoon via e-mail
eerste schepen

Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, duurzaamheid, woonbeleid en afvalbeleid

Ann Van Damme contacteer deze persoon via e-mail
tweede schepen

Jeugd, lokale economie, land- en tuinbouw, kinderopvang en personeel

Theo Van Roeyen contacteer deze persoon via e-mail
derde schepen Sport en financiën
Bruno Byl contacteer deze persoon via e-mail
vierde schepen Openbare werken, groen en begraafplaatsen
Chris Vermeulen contacteer deze persoon via e-mail
vijfde schepen - OCMW-voorzitter

OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid en gelijke kansen

Ilse Weynants contacteer deze persoon via e-mail
gemeentesecretaris