Naar inhoud
Dienst Communicatie
Openingstijden

elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Megafoon

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het gemeentebestuur.
Op het vlak van de externe communicatie coördineert deze dienst de informatie over de besluitvorming van het gemeentebestuur en over de dienstverlening van de verschillende diensten. Ook de organisatie van inspraak is een opdracht van de communicatiedienst. De dienst zorgt ook voor een goede communicatie tussen het bestuur en de gemeentediensten en tussen de diensten onderling.