Naar inhoud

De Derdewereldraad (3WR) staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de problematiek van de derde wereld, in eerlijke handel en aanverwante mondiale thema’s.

De 3WR geeft advies aan het gemeentebestuur over:

  • het beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
  • de besteding van de financiële middelen (1% van de gewone uitgaven) en van noodhulp in geval van natuurrampen
  • de subsidiëring van socioculturele verenigingen die activiteiten inrichten met Noord-Zuid gerelateerde thema’s
  • ondersteuning aan particuliere projecten van inwoners uit onze gemeente (zgn. VierdePijlerprojecten)

Verder organiseert de raad de jaarlijkse 11.11.11-actie (politieke actie en een quiz) en werkt hij actief mee aan de organisatie van de jaarlijkse multiculturele happening Kleur. Minstens éénmaal per jaar organiseert de raad een voorstelling van een film die gemaakt is in het Zuiden of die ermee verband houdt. Scholen worden eventueel ondersteund in mondiale vorming (met lesmateriaal, film, voorstellingen…).                                                                                    

De 3WR wil ook -interactief- naar buiten treden op openbare gelegenheden, zoals braderijen, en/of in samenwerking met de Wereldwinkel.  Dit laatste in het kader van Zwijndrecht FairTradeGemeente.

Momenteel telt de raad een tiental leden. Elke maand is er een vergadering. Regelmatig worden hierop jongeren uitgenodigd die een subsidie kregen om deel te nemen aan een inleefreis in het Zuiden, of comités die er actief zijn.

Wil je -vrijblijvend- uitgenodigd worden op de komende vergaderingen? Contacteer de dienst Sociale Zaken.

Contact: dienst Sociale Zaken
Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, tel. 03 250 49 32, sociale.zaken@zwijndrecht.be

personenlijst
overzichtslijst
Kris Peeters contacteer deze persoon via e-mail
voorzitter
Luc Coppieters contacteer deze persoon via e-mail
secretaris