Naar inhoud
Dienst Duurzaamheid
Openingstijden

elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.

Contactpersoon

Wat is duurzame ontwikkeling?

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen" (Brundtlandrapport, 1987).

 

Anders gezegd houdt duurzaam leven in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft en dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de volgende generaties, en de huidige generaties in het zuiden, eveneens deze mogelijkheid hebben.

Hoe werken wij rond duurzame ontwikkeling?

De gemeente ondertekende de samenwerkingsovereenkomst "milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" met de Vlaamse overheid. Door deze overeenkomst te ondertekenen engageert het bestuur zich om rond bepaalde thema's te werken. De werking rond deze thema's wordt jaarlijks opgemaakt in het gemeentelijk milieujaarprogramma. Enkele van deze thema's worden onderaan verder toegelicht.

De gemeente probeert hierdoor om de principes van duurzame ontwikkeling zo veel mogelijk in haar eigen werking toe te passen. Hierdoor wenst zij een voorbeeldfunctie op te nemen om zo ook huishoudens, verenigingen, scholen, ... aan te zetten om dit voorbeeld te volgen.