Naar inhoud
Duurzaamheid

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen" (Brundtlandrapport, 1987).

Anders gezegd houdt duurzaam leven in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft en dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de volgende generaties, en de huidige generaties in het zuiden, eveneens deze mogelijkheid hebben.