Naar inhoud
Dienst Financiën
Openingstijden
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kan ook een afspraak maken.

De dienst Financiën staat het gemeentebestuur en de politiezone bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Deze dienst stelt ieder jaar de ontwerpbegroting op van de gemeente en politie, waarin nauwkeurig alle verwachte ontvangsten en uitgaven worden geraamd.

De dienst Financiën voert de gemeentelijke en politieboekhouding onder de leiding van de gemeenteontvanger en maakt voor beide organisaties de jaarrekeningen.

Andere taken van de financiedienst zijn:

  • De financiële controle op gemeentelijke vzw's en adviesraden, OCMW en kerkfabrieken
  • Opstellen van belasting- en retributiereglementen en de administratie voor het innen van de gemeente-inkomsten.