Naar inhoud

Gemeenteraadscommissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten heel wat beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken is er dan ook vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden en uitgebreid te overleggen, richtte de gemeenteraad zeven raadscommissies op, met afgelijnde bevoegdheden.

De commissievergaderingen zijn openbaar. Er is telkens een vragenkwartiertje, uitsluitend voor vragen over punten die op de agenda staan.

Algemene commissie

voorzitter: Kris Herremans
leden: alle raadsleden

Algemeen beleid, politie en veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking

voorzitter: Lieven Bernaers
leden: André Van de Vyver, Johan Dom, Patricia Lierman, Irene Hoppe, Lieven Bernaers, Ann Van Damme, Inge Vandenbussche, Marleen Van Hauteghem, Danny Van Hove, Denise Melis-De Lamper, Mariëtte Voogd

Openbare Werken, groen, begraafplaatsen

voorzitter: Patricia Lierman
leden: Patricia Lierman, Irene Hoppe, Kris Herremans, Vera Cole, Lieven Bernaers, Bruno Byl, Robby Van den Bergh, Bert Verbraeken, Danny Van Hove, Guido Weyns, Ronny Dobbeleir

Jeugd, lokale economie, kinderopvang, personeel, land- en tuinbouw

voorzitter: Cindy Dobbeleir
leden: Cindy Dobbeleir, Vera Cole, Johan Dom, Irene Hoppe, Lieven Bernaers, Ann Van Damme, Inge Vandenbussche, Anne Vervoort, Ronny Hiel, Denise Melis-De Lamper, Mariëtte Voogd

Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid, afvalbeleid, duurzaamheid

voorzitter: Lieven Bernaers
leden: Aard Van der Donckt, Cindy Dobbeleir, Johan Dom, Kris Herremans, Lieven Bernaers, Bruno Byl, Robby Van den Bergh, Guy Carpentier, Danny Van Hove, Guido Weyns, Ronny Dobbeleir

Sport, Financiën

voorzitter: Kris Herremans
leden: Kris Herremans, Irene Hoppe, Vera Cole, Cindy Dobbeleir, Lieven Bernaers, Theo Van Roeyen, Ronny Hiel, Bert Verbraeken, Guy Carpentier, Guido Weyns, Ronny Dobbeleir

OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid, gelijke kansen

voorzitter: Lieven Bernaers
leden: Chris Vermeulen, Cindy Dobbeleir, Patricia Lierman, Kris Herremans, Lieven Bernaers, Theo Van Roeyen, Anne Vervoort, Marleen Van Hauteghem, Bert Verbraeken, Denise Melis-De Lamper, Mariëtte Voogd