Naar inhoud
Gemeenteraadszitting De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van haar bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft belangrijke bevoegdheden. Hij kan bv schepenen aanduiden en ambtenaren benoemen, de begroting en de rekeningen van de gemeente controleren, dossiers van het college en van de ambtenaren controleren en goedkeuren en reglementen opstellen.
personenlijst
overzichtslijst
André Van de Vyver contacteer deze persoon via e-mail
burgemeester - Groen
Vera Cole contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Cindy Dobbeleir contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Johan Dom contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Kris Herremans contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen - voorzitter
Irene Hoppe contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Patricia Lierman contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Aard Van der Donckt contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Chris Vermeulen contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Groen
Lieven Bernaers contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid CD&V
Bruno Byl contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid CD&V
Ann Van Damme contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid CD&V
Theo Van Roeyen contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid CD&V
Denise Melis-De Lamper contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid sp.a
Guido Weyns contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid sp.a
Ronny Dobbeleir contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Vlaams Belang
Mariëtte Voogd contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid Vlaams Belang
Guy Carpentier
gemeenteraadslid N-VA
Ronny Hiel contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Robby Van den Bergh contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Marleen Van Hauteghem contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Danny Van Hove contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Inge Vandenbussche contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Bert Verbraeken contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA
Anne Vervoort contacteer deze persoon via e-mail
gemeenteraadslid N-VA