Naar inhoud
Ilse Weynants

gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de directeur van het gemeentebestuur. Zij vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. In het gemeentelijke jargon spreekt men van notulen. Zij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

Als hoofd van het personeel coördineert zij de gemeentelijke diensten. Zij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris de briefwisseling van de gemeente.