Naar inhoud
Dienst ICT
Openingstijden
Enkel op afspraak.

De dienst ICT maakt informatica-infrastructuur beschikbaar voor de diensten van het gemeentebestuur : software, servers, pc's , printers, scanners, ... De dienst ICT beheert eveneens de netwerkverbindingen die de buitendiensten verbinden met het Administratief centrum, en zorgt dat de diensten van het  gemeentebestuur toegang hebben tot internet (web sites, e-mail) en andere netwerken en tot toepassingen die via deze netwerken aangeboden worden (rijksregister, bibliotheektoepassing Brocade, ...)

De impact van informatica op de werking van de gemeentelijke diensten blijft toenemen ( "e-Governement"). De dienst ICT zorgt ervoor dat de informatica-structuur deze ontwikkelingen kan blijven volgen.


relevante info