Naar inhoud
Dienst Kinderopvang
Openingstijden

Secretariaat
elke werkdag 9-12 u.
dinsdag ook van 17.30-19.30 u.
woensdag ook van 14-16 u.
Je kunt ook een afspraak maken.

Kobbe en Kozze
Alle schooldagen van 7 u. tot schooltijd en van einde school tot 18.30 u.
Woensdagnamiddag van einde schooltijd tot 18.30 u. 
Pedagogische studie-, snipper- en vakantiedagen van 7 tot 18.30 u. 
Tijdens de zomervakantie is de opvang twee weken gesloten, ook tussen kerstmis en nieuwjaar.

De gemeentelijke dienst Kinderopvang is een onderdeel van het departement Welzijnszaken.
Een overzicht van de opdrachten: 

  • Het organiseren van buitenschoolse opvang. Kobbe en Kozze staan garant voor dit professioneel aanbod.
  • Secretariaat van het Lokaal Overleg Kinderopvang (een adviesraad die het aanbod aan kinderopvang in onze gemeente bundelt)
  • Je kunt bij deze dienst ook terecht voor meer informatie als je wil starten met een nieuw kinderopvangaanbod
  • Het organiseren van de speel-o-theek 'Tsjoek' voor alle kinderopvanginitiatieven
  • De dienst Kinderopvang maakt deel uit van het vakantie-aanbod ZowieZo.
  • De coördinatie van het overleg opvoedingsondersteuning (een overleg met alle partners die een rol of een aanbod hebben in verband met opvoedingsondersteuning)
  • Burgers kunnen terecht met vragen over studietoelage voor kleuters en lagereschoolkinderen

Een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in Zwijndrecht vind je hiernaast bij 'relevante info', kinderopvang in Zwijndrecht of op de homepage als je klikt op de banner kinderopvang