Naar inhoud
Kinderopvang in Zwijndrecht
kinderopvang

De gemeente werkt samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang om informatie over kinderopvang in Zwijndrecht aan te bieden.
Alle kinderopvanginitiatieven staan onder toezicht van of zijn erkend door Kind en Gezin. Zij kunnen een fiscaal attest afleveren (dat de ouder kan inbrengen bij de belastingsaangifte), worden op regelmatige basis gecontroleerd en voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (vorming, verzekering, veiligheid).
Kinderopvanginitiatieven die niet onder toezicht staan of erkend zijn door Kind en Gezin vermelden we niet omdat er onvoldoende controle is op de kwaliteit.
Via de Kinderopvangwijzer Zwijndrecht kun je eenvoudig een overzicht krijgen van alle beschikbare opvangplaatsen met gedetailleerde informatie over openingstijden, tarieven en allerlei praktische informatie.