Naar inhoud
kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang is een stuurgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, Kind en Gezin, alle initiatiefnemers voor kinderopvang, basisscholen en ouders. Het lokaal overleg komt minimum twee maal per jaar samen. Als overlegplatform bij uitstek wil het lokaal overleg de kwaliteit van de kinderopvang bevorderen.

Verwezenlijkingen van het lokaal overleg:

 • informatieverstrekking: Het lokaal overleg kinderopvang verzorgde als eerste een website. Alle info wordt nu overgenomen in de website van de gemeente. Verder bestaat er een brochure met een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in de gemeente. Deze brochure wordt o.a. meegegeven in de onthaalbrochure van de nieuwe inwoners.
 • vorming: Eén maal per jaar wordt er door het lokaal overleg kinderopvang vorming aangeboden aan alle mensen die professioneel met kinderopvang bezig zijn. Thema's zijn o.a. kinderen met autisme, adhd, agressie bij kinderen, straffen en belonen, ...
 • kinderopvangbezoeken: De leden van het lokaal overleg maakten een rondrit langs alle bestaande initiatieven met als doel van mekaar te leren
 • Het lokaal overleg kinderopvang won de eerste prijs van de Minister van Welzijn (project geïntegreerde kinderopvang) voor haar medewerking aan ZoWieZo en voor de manier waarop ze het overleg organiseert.
 • Het adviseren van beleidsplannen

Beleidsopties

 • Meer ondersteuning bieden aan zelfstandige opvanginitiatieven
 • Ondersteunen van mogelijke uitbreidingsaanvragen van erkende opvanginstellingen
 • Centraal meldpunt ontwikkelen voor ouders
 • Duidelijkheid en uniformiteit krijgen in de wachtlijsten
 • Informatieverstrekking
 • Deelnemen aan het proefproject (centra voor kinderopvang) van Kind & Gezin
 • Ondersteuning bieden in het opstellen en uitwerken van de kwaliteitshandboeken
 • Samen met de Zwijndrecht-Zwomert stuurgroep nadenken over het meer bereiken van tieners
 • Antwoord zoeken voor de middagbewaking in de scholen
 • Blijvend energie steken in het lokaal overleg zelf
 • Een visie ontwikkelen over opvoedingsondersteuning
 • Vorming voor begeleiding kinderopvang aanbieden
 • Bezoeken brengen aan kinderopvangen met inclusieve opvang (kinderen met een handicap)
personenlijst
overzichtslijst
Elke Van den Berghe
voorzitter
Koen Bettens contacteer deze persoon via e-mail
secretaris