Naar inhoud
Lokale Economie
Openingstijden

maandag van 9 tot 12 u.
dinsdag van 9 tot 12 en van 17.30 tot 19.30 u.
woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 u. 
donderdag van 9 tot 12 u.
vrijdag van 9 tot 12 u. 

U kunt ook een afspraak maken.

Contactpersoon

De dienst Lokale Economie is in de eerste plaats het aanspreekpunt voor de Zwijndrechtse zelfstandige ondernemer, bedrijven, handelaars en beoefenaars van vrije beroepen. Zij kunnen hier terecht voor eerstelijnsinformatie en -advies over alles wat met ondernemen te maken heeft. Personen met startersplannen zijn hier eveneens welkom.

Je kunt er ook de nodige aanvraagdocumenten en wettelijke reglementering bekomen voor bepaalde vergunningen zoals: tapvergunning, taxivergunning, vergunning verhuur voertuig met bestuurder, inname van een standplaats op het openbaar domein, aanvraag sociaal-economische vergunning, wekelijkse rustdag of avondsluiting. Indien nodig verwijzen we je verder door naar een andere gemeentelijke dienst die je dossier verder zal behandelen.

De dienst Lokale Economie heeft regelmatig contact met de handelaars via de Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht, de plaatselijke middenstandverenigingen UNIZO Zwijndrecht-Burcht, de Verenigde Zelfstandigen Zwijndrecht (VZZ) en Burcht Leeft.

De schepen van lokale economie en de medewerkers van de dienst Lokale Economie zetelen in de Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht en bespreken elke maand met de raad van bestuur de door de ondernemers aangebrachte agendapunten om het handelsklimaat te bevorderen.

Via het lidmaatschap bij UNIZO krijgt het gemeentebestuur de nodige feedback uit de ondernemerswereld voor het voorstellen en uitvoeren van de gemeentelijke beleidsplannen over lokale economie. De gemeente ondertekende daarom ook het Manifest en het Charter voor een KMO-vriendelijke stad en gemeente van UNIZO.

Ook als inwoner kun je terecht bij de dienst Lokale Economie voor bijvoorbeeld het aanvragen van een slachtvergunning (thuisslachting of slachting in slachthuis). Heb je vragen of klachten in verband met een aankoop of dienstverlening dan wijzen we je de weg naar de juiste officiële instantie.
De dienst Lokale Economie organiseert ook de kermissen, openbare markten en veejaarmarkt.