Naar inhoud
Management Team

Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris. De andere leden zijn de financieel beheerder, het departementshoofd (beleidsmedewerker) burgerzaken-welzijnszaken, het departementshoofd (beleidsmedewerker) grondgebiedzaken en het diensthoofd (beleidsmedewerker) contractbeheer.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert elke week op maandagnamiddag.