Naar inhoud
Milieubarometer
Logo milieubarometer

We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te beschermen. Het is echter moeilijk om te weten waar er nog inspanningen nodig zijn en ook hoe ver die inspanningen ons brengen. Hoeveel verbetering is er mogelijk en hoeveel hebben we al bereikt?

Hiermee is de milieubarometer een handig instrument om na te gaan hoe het gesteld is met verschillende aspecten van het milieu en het milieubeleid. We kunnen onze resultaten vergelijken met andere gemeenten en we kunnen achteraf nagaan of onze inspanningen ook verbeteringen met zich meebrengen.

Dit project bevat twee delen. Eén deel richt zich op de gemeente als bedrijf en op de milieuverbeteringen die daar mogelijk zijn. Een tweede luik richt zich op de gemeente als gebied en dus ook op de inwoners. Dat is ook logisch. Als het gaat om zaken als energie, afval of mobiliteit, moeten we met z’n allen samenwerken.

In de loop van 2007 zal je op deze pagina steeds meer aspecten aan bod zien komen. Je krijgt telkens ook nuttige tips om zelf beter te scoren op je eigen milieubarometer.