Naar inhoud
Logo milieuraad

De Milieuraad is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De raad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit zijn alle aspecten met betrekking tot milieuhinder, milieuverontreiniging, natuurbehoud en natuurbescherming op het grondgebied van de gemeente. Ook het informeren en sensibiliseren van de bevolking over het milieu en de natuur valt hieronder.

De Milieuraad bestaat uit maximum 25 stemgerechtigde leden.


Deze leden kunnen zijn:

  • een vertegenwoordiger voorgedragen per lokaal-werkende milieu- en/of natuurvereniging
  • vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen
  • vertegenwoordigers van de socio-culturele en vormingsorganisaties
  • vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en -organisaties
  • geïnteresseerde inwoners van de gemeente
  • een vertegenwoordiger van de erkende wildbeheereenheid

Het lidmaatschap geldt voor een termijn van 1 jaar. Zolang het maximum aantal leden niet bereikt is, kunnen geïnteresseerden die actief mee willen werken aan de doelstellingen van de milieuraad hun kandidatuur stellen bij het secretariaat van de milieudienst, milieudienst@zwijndrecht.be, 03 250 48 85. Om te voldoen aan de 1/3 vertegenwoordiging van het andere geslacht is de milieuraad nog steeds op zoek naar vrouwelijke leden.